Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wizyjny

Tereny leśne Nadleśnictwa Pułtusk jak również siedziba nadleśnictwa objęte są monitoringiem kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia.