Asset Publisher Asset Publisher

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Pułtusk sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni ogólnej 12 707,63 ha, w oparciu o porozumienia zawarte ze Starostą Powiatu Pułtuskiego i Makowskiego, w których ustala się teren działania oraz szczegółowo określa prawa i obowiązki nadleśniczego.

Osobą prowadzącą sprawy lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jest st. spec. SL Agnieszka Łempicka, tel. 23 692 14 65, 692 15 64, 692 54 90, 692 54 91 wew. *334; e-mail: agnieszka.lempicka@warszawa.lasy.gov.pl


Procedura pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

I. Postępowanie przy wykonywaniu sanitarnego porządkowania lasu na podstawie art.13 ust. 1 pkt. 3 i art.9 ust.1 pkt.1 ustawy o lasach (tzn. usuwanie posuszu, wywrotów i złomów) – procedura dotyczy lasów położonych na terenie Starostwa Pułtuskiego i Starostwa Makowskiego.

1. Właściciel składa (osobiście  lub drogą pocztową) do Nadleśnictwa Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Wniosek musi być  wypełniony i  poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego  ( dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa - link poniżej artykułu - lub w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego) .

2. Wniosek następnie przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.

3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".  

II. Postępowanie przy wykonaniu zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa polegającego na wycięciu drzew w ramach trzebieży wczesnej, trzebieży późnej, czyszczeń późnych - procedura dla lasów nie posiadających aktualnego uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dotyczy:

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowiecki
- Gmina Różan: Chełsty, Chrzczonki, Dąbrówka, Dyszobaba, Dzbądz, Kaszewiec, Miłony, Mroczki Rębiszewo, Paulinowo, Podborze, Prycanowo, Szygi, Załęże Eliasze, Załęże Gartki, Załęże Sędzięta, Załęże Wielkie, Załuzie;
- Gmina Rzewnie: Boruty, Drozdowo, Łasiewity, Małki, Mroczki Kawki, Napiórki Butne, Pruszki;


1. Właściciel składa (osobiście  lub drogą pocztową) do Nadleśnictwa Wniosek o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa (dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa - link poniżej artykułu - lub w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego) .

2. Właściciel również składa (osobiście  lub drogą pocztową) do Nadleśnictwa Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Wniosek musi być  wypełniony i  poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego  ( dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa - link poniżej artykułu- lub w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego) .

Wnioski następnie przekazywane są do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi.

3. Po otrzymaniu decyzji, a przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący planowanych do wykonania prac.

4. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".

III. Postępowanie przy realizacji zadań określonych w uproszczonym planie urządzania lasu – właściciel realizuje zadania zawarte w uproszczonym planie urządzania lasu i uproszczonej inwentaryzacji lasu.

Dotyczy:

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
- Gmina Różan – Zawady Ponikiew;
- Gmina  Rzewnie – Bindużka, Brzuze Duże, Brzuze Małe, Chrzanowo, Chrzczony, Dąbrówka,
   Grudunki, Łachy Włościańskie, Łaś, Napiórki Ciężkie, Nowe Drozdowo, Nowe Łachy, Nowy
   Sielc, Orłowo, Rzewnie, Słojki, Stary Sielc;
- Czerwonka – wszystkie obręby ewidencyjne;
- Karniewo – wszystkie obręby ewidencyjne;
- Maków Mazowiecki;

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
- Gmina Pokrzywnica – wszystkie obręby ewidencyjne
- Gmina Winnica – wszystkie obręby ewidencyjne
- Gmina Świercze – wszystkie obręby ewidencyjne
- Gmina Gzy - wszystkie obręby ewidencyjne
- Gmina Pułtusk - wszystkie obręby ewidencyjne
- Gmina Obryte - wszystkie obręby ewidencyjne
- Gmina Zatory - wszystkie obręby ewidencyjne

1. Właściciel składa (osobiście  lub drogą pocztową) do Nadleśnictwa Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Wniosek musi być  wypełniony i  poświadczony przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego  ( dokument do pobrania ze strony nadleśnictwa - link poniżej artykułu - lub w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego) .

2. Wniosek przekazywany jest do leśniczego pełniącego nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w danej wsi. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.

3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".

 Aktualna powierzchnia lasów niepaństwowych – 12 707,63 ha