Aktualności Aktualności

Powrót

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne - zakończenie konsultacji

 

Ogłoszenie

o zakończeniu konsultacji społecznych dot. ekosystemów referencyjnych

 

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych. W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane za ekosystemy referencyjne.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za ekosystemy referencyjne.

 

 

Materiały do pobrania:

Wykaz ekosystemów referencyjnych

Mapa ekosystemów referencyjnych

 

Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

 

Nadleśnictwo Pułtusk informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych.

6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje
i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów
(tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.”
– Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów referencyjnych są:

- z ramienia Nadleśnictwa Anna Sokalska – specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej lasu tel. 23 692 14 65, e-mail: anna.sokalska@warszawa.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: pultusk@warszawa.lasy.gov.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 14 listopada 2017 r.

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.

 

Materiały do pobrania:

Wykaz ekosystemów referencyjnych

Mapa ekosystemów referencyjnych

Formularz uwag