Aktualności Aktualności

Powrót

odbiór drogi powiatowej na odcinku Grabówiec – Zatory

odbiór drogi powiatowej na odcinku Grabówiec – Zatory

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory (7,4 km)
Wartość inwestycji ogółem: 5 802 993,00 zł, w tym
- Lasy Państwowe – Środki Funduszu Leśnego – 2 600 000,00 zł,
- dotacja Gminy Zatory – 700 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 2 502 993,00 zł.