Aktualności Aktualności

Powrót

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Z dumą informujemy, że wieloletni pracownik Nadleśnictwa Pułtusk, który przez 37 pełnił funkcję Nadleśniczego, Pan Zygmunt Pawłowski, w dniu 22 maja otrzymał z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości". Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów, z tak znakomitej okazji, składa cała załoga Nadleśnictwa.

Pan Nadleśniczy rozpoczął pracę w Nadleśnictwie już w 1955 roku a mimo, że na emeryturę przeszedł w roku 1992, do dziś aktywnie włącza się i angażuje w działanie Lasów Państwowych.